Liczba samochodów rośnie, a parkingów brakuje

Liczba samochodów rośnie, a parkingów brakuje

Wszystkie dostępne na rynku raporty mówią o tym, że liczba samochodów osobowych na polskich drogach rośnie. W sposób oczywisty przekłada się to na brak dostępności miejsc parkingowych, zarówno w centrach miast, jak i na parkingach osiedlowych oraz prywatnych posesjach. 

Jak donosi raport NIK z 2019 roku:

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku systematycznie wzrasta liczba zarejestrowanych pojazdów. Według danych Polskiego Związku Motorowego w 1990 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 9 mln pojazdów, z czego samochody osobowe stanowiły 58,2%. W połowie 2017 r. po polskich drogach jeździło już ponad 28mln pojazdów, spośród których 22 mln to samochody osobowe (78,6%). Oznacza to, że w okresie ostatnich 25 lat liczba samochodów osobowych jeżdżących po polskich drogach wzrosła czterokrotnie.

Wniosek jest taki: potrzebne są wszelkie rozwiązania, wykorzystujące przestrzeń wertykalnie, uniezależniając nas od dostępnej powierzchni w poziomie. Stąd popularność multiparkingów, które jednak nie odpowiadają na potrzeby indywidualnych użytkowników. Ponadto cechuje je techniczny design. Przeciwieństwo stanowi SUpark, który może być zastosowany przez pojedynczego użytkownika, a zastosowany design będzie stanowił nie minus, a plus – podziemny garaż SUpark sam w sobie stanowi ozdobę nieruchomości. Sąsiedzi właściciela garażu SUpark zazdroszczą mu nie tylko samochodu 😉


Chcesz wiedzieć więcej o naszym rozwiązaniu? Pobierz foldery oraz karty katalogowe i zobacz jak możesz zastosować nasz garaż. Zobacz też najczęściej zadawane pytania i znajdź odpowiedź, na nurtujące Cię tematy.